yhy7h8787h8h8yhy

Section Title

86-1

yhy7h8787h8h8yhy

Inleiding.
Voorzitter Bart van Els opende met een korte toespraak de laatste avond van seizoen
2023-2024. Hij schetste de meest recente geschiedenis van het RM en verwelkomde
onze gasten die met de leden waren meegekomen plus twee van onze CvA-leden, t.w.
Yvonne Vleeshouwers en Geert Snijders.

Hij wenste iedereen veel zangplezier, een genoeglijke avond en besloot, naast een suc-
ceswens aan dirigent Fred, met een speciaal welkom voor pianiste Karen Roelofs.

Eerste helft van de avond.
Presentator Jim van Brakel gaf een korte toelichting op onze liedjes. Vervolgens gaf Fred
aan ons publiek de broodnodige toelichting op en uitleg bij onze zangprestaties.
Dit alles deed hij zoals we hem kennen, dus op een relativerende en humoristische wijze.
Hieronder de teksten van de presentator waaruit het verloop van de avond blijkt:
“Introductie
Het is, zoals jullie weten, niet de bedoeling dat we hier een concert neerzetten.
Het doel van deze avond is iets geheel anders, namelijk: we willen jullie, onze achterban,
graag laten zien waar wij iedere donderdag mee bezig zijn.
Jullie mogen in onze repetitiekeuken kijken.

Eind december vorig jaar maakte Fred zijn comeback als dirigent bij ons koor en we heb-
ben nu exact 25 repetities achter de rug. Op deze 26e donderdagavond is de repetitie-
keuken geopend voor jullie.

Video

Contact Information

Verstuur uw (aan)vraag of bericht rechtstreeks naar vermelde artiest(en).