Webmaster

Section Title

Report Abuse

828venetian_mask-460×306-455×302

Webmaster

[verzoeker] voert – samengevat – het volgende aan. Doordat de bewindvoerder het bewind nodeloos heeft laten voortduren, heeft de bewindvoerder in strijd met het goed bewindvoerderschap gehandeld. [verzoeker] heeft hierdoor schade geleden. De bewindvoerder had om opheffing van het bewind moeten verzoeken, omdat er vanwege de detentie van [verzoeker] geen taak meer lag voor de bewindvoerder. [verzoeker] had bij de bewindvoerder kenbaar gemaakt dat hij samen met zijn casemanager zijn financiële zaken vanuit detentie zelfstandig kon beheren en heeft bovendien in die tijd diverse financiële handelingen zelf of samen met zijn casemanager verricht. Daarnaast had de bewindvoerder [verzoeker] dienen te informeren over de mogelijkheid zelf om opheffing van het bewind te verzoeken. Dit heeft de bewindvoerder niet gedaan. De beloning die de bewindvoerder heeft ontvangen is daarom te zien als schade voor [verzoeker]. De bewindvoerder is ernstig tekort geschoten in haar taak en heeft geen recht op een beloning, dan wel dient de hoogte van de beloning verlaagd te worden. [verzoeker] doet een bewijsaanbod ter onderbouwing van zijn stellingen.

Contact Information

Verstuur rechtstreeks uw vraag of bericht